HÀNG CHỤC DỰ ÁN “ĐỨNG HÌNH”, TP.HCM KIẾN NGHỊ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

63 dự án nhà ở thương mại nằm trong kế hoạch “gỡ khó” cho doanh nghiệp BĐS của Sở Xây dựng TP.HCM đều là những dự án có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Hai phương án 

Sau hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền thành phố và doanh nghiệp kinh doanh BĐS ngày 22/2 vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã hoàn chỉnh dự thảo để Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về các nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn.

Những nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS gồm 8 nhóm vấn đề, trọng tâm là cách hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở.

Theo Sở Xây dựng, từ tháng 12/2015 đến nay, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. Tất cả các dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt.

Để doanh nghiệp BĐS có cơ sở hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai dự án nói trên, Sở Xây dựng có văn bản trình, để UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án:

“Diện tích đất có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, nếu đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt hoặc đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì diện tích đất đó được coi là đất ở”.

63 dự án nằm trong kế hoạch gỡ khó cho doanh nghiệp BĐS đều là những dự án có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Nếu được chấp thuận phương án nói trên, UBND TP.HCM kiến nghị, với 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực thì thành phố sẽ thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở cà Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. 18 dự án còn lại, Thành phố sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận, UBND TP.HCM đưa ra kiến nghị, đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) thì nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Còn 5 dự án, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, thì phải huỷ bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Việc này sẽ phát sinh yêu cầu về bồi thường Nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đó, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện dự án theo quy định”, ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng cho UBND TP.HCM nêu.

45 dự án hết hiệu lực công nhận chủ đầu tư 

Trong số 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng được đề xuất tháo gỡ khó khăn thì có  45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực. 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư.

Hai phương án tháo gỡ vướng mắc cho 63 dự án vừa được Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM

Trong 11 dự án được chấp thuận đầu tư còn lại thì có 1 dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; 3 dự án ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 6 dự án chưa ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Nguồn: vietnamnet.vn

 3,067 total views,  2 views today

Translate »