NGÂN HÀNG MỞ ROOM TÍN DỤNG: TÍN HIỆU TỐT CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Việc ngân hàng điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room) đang là dấu hiệu tích cực cho người dân cũng như chính các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản. Mặc dù số lượng ngân hàng nới room tín dụng ở mức độ cho phép, nhưng theo các chuyên gia, sau động thái này thì thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ ấm trở lại vào các tháng cuối năm.

Translate »