NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIẢM THÊM LÃI SUẤT TỪ NGÀY 3/4

Từ ngày 3-4, Ngân hàng Nhà nước giảm 0,3-0,5%/năm các mức lãi suất điều hành. Đó là nội dung thông cáo được cơ quan này gửi cho các cơ quan báo chí vào tối 31-3.

Từ ngày 3-4, Ngân hàng Nhà nước giảm 0,3-0,5%/năm các mức lãi suất điều hành
Từ ngày 3-4, Ngân hàng Nhà nước giảm 0,3-0,5%/năm các mức lãi suất điều hành

Để giảm lãi suất cho vay và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 3-4, Ngân hàng Nhà nước cho biết giảm 0,3-0,5%/năm các mức lãi suất điều hành.

Cụ thể: Giảm 0,5%/năm đối với lãi suất tái cấp vốn; Giảm 0,5%/năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng;

Giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên; Giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại Ngân hàng Nhà nước (Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô).

“Việc tiếp tục giảm các mức lãi suất điều hành nêu trên là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế” – Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, động thái này là thông điệp tái khẳng định định hướng, xu hướng giảm lãi suất cho thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, việc giảm trần lãi suất tiền gửi bằng VND các kỳ hạn dưới 6 tháng để các tổ chức tín dụng giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính.

Mặt khác, việc tiếp tục giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 4,5%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn, trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định giảm lãi suất điều hành từ ngày 15-3. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm.

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu… giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Theo Tuổi trẻ online

Translate »