THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC THI HÀNH CÁC BẢN ÁN, KẾT LUẬN THANH TRA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo loạt vấn đề về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng trong chuyến thăm và làm việc tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ phát đi Công văn số 5079/VPCP – QHĐP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Văn bản số 131 – TB/VPTW ngày 29/5/2020 trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Trong đó, đề nghị của các bộ, ngành ở Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của thành phố Đà Nẵng.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn TP. Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn cho thành phố Đà Nẵng trong việc thi hành các bản án, các kết luận thanh tra liên quan đến các tài sản và trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nội dung điểm 3.3, Phần II, Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực núi Nam Hải Vân và hòn Sơn Trà con do lịch sử để lại.

Nguồn: cafeland.vn

 4,295 total views,  6 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »